Hart voor de overheid

Faciliteert een veilige, betrouwbare en efficiënte overheid

Masterclass: VEILIG IN één DAG

Zijn de gegevens binnen uw gemeente echt veilig?
Een vraag die u als bestuurder of verantwoordelijke positief beantwoord ‘moet’ zien.
Om dit te kunnen garanderen moet uw gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk gaan sturen op informatieveiligheid en dit ook adequaat borgen binnen uw eigen organisatie. Gebeurt dit al naar behoren? Hoe vliegen wij dit aan?
Volg de Masterclass VEILIG IN één DAG en kijk welke stappen u binnen uw gemeente nog dient te zetten op informatieveiligheidsvlak.

Informatiebeveiliging in vertrouwde handen

De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), is ontwikkeld door de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Het integreren van informatiebeveiliging in de bestaande bedrijfsprocessen en systemen is maatwerk waar specialistische kennis voor nodig is. De Harteveld Groep richt samen met u het managementsysteem voor informatiebeveiliging in en ontzorgt u zodat uw organisatie gezien wordt als de betrouwbare partner die u moet zijn voor burgers en andere ketenpartners.

Meer met minder: Meer kwaliteit met minder fouten

Steeds meer taken voor uw gemeente met minimaal budget. Hoe houden wij toch de dienstverlening naar de burger op een goed niveau?
Wij helpen u met dit vraagstuk door duidelijke koppelingen te leggen tussen vragen van de klant versus de capaciteit van de organisatie en hoe dit spanningsveld te optimaliseren. Startpunt kan zijn onze bekende versnellingsaanpak:

Maar ook ondersteuning met slimme tools en advies behoort tot de mogelijkheden.