Hart voor het onderwijs

Brengt onderwijs en bedrijfsvoering bij elkaar. Vernieuwend, kostenbesparend en pragmatisch.

Onderwijsvernieuwing

Wij helpen besturen, scholen met het vertalen van uw visie op onderwijs vernieuwing naar (IT) oplossingen. Wij weten wat er op de markt is (en komt), kennen de leveranciers en zoeken het geschikte aanbod bij uw vraag. Wij helpen uw organisatie met het invoeren van de nieuwe onderwijsomgeving en kijken daarbij naar mensen, processen, informatie, systemen, technologie en organisatiecultuur. Wij voeren de regie naar de leverancier.

Het beste IT contract tegen de beste prijs

Besturen en scholen hebben veelal niet de (markt)kennis in huis om hun vraag naar IT dienstverlening helder inzichtelijk te formuleren en de oplossing te vinden die hier het beste op aansluit. De Harteveld Groep helpt u als onafhankelijk ICT regiepartner om te komen tot de beste oplossing en het beste IT contract tegen de beste prijs. Goedkoper, sneller en adequater.

Meer met minder: Efficiency in uw organisatie

Budgetten staan onder druk, u moet meer doen met minder en er worden steeds hogere eisen aan kwaliteit gesteld. Wij halen samen met u de knelpunten boven water om vervolgens met elkaar oplossingen te bedenken. Dat kan zijn procesoptimalisatie, risico inventarisatie, organisatieverbetering of het realiseren van digitale oplossingen. Wij helpen u met toepasbare effectieve bedrijfsvoering, zodat elke € zoveel mogelijk aan de leerling kan worden besteed.