De Harteveld Groep beveiligt

In de media hoort u steeds vaker dat bedrijven en organisaties slachtoffer zijn van internetcriminaliteit. Vertrouwelijke informatie komt in handen van onbevoegden. Heeft u te maken met een aanval van ransomware dan heeft u geen controle meer over uw informatie. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn. U wilt dit voorkomen. Als het gaat om persoonsgegevens eist de wet dit zelfs van u. De algemene verordening gegevensbescherming eist dat u kunt laten zien dat gegevens veilig zijn.

Dit vereist veel kennis. De Harteveld Groep helpt u om uw informatiebeveiliging structureel op orde te krijgen. Als het nodig is begeleiden wij u naar certificering voor informatiebeveiliging.

Security Officer Services

De Security Officer zorgt dat uw informatiebeveiliging op orde is en nemen de zorg bij de directie uit handen. Voor organisaties die te klein zijn voor een fulltime Security Officer of om hoge kosten te voorkomen hebben wij de Security Officer Service ontwikkeld. Met deze dienst bieden we u de mogelijkheid om specifieke problemen snel op te lossen en vragen over uw informatiebeveiliging te beantwoorden. Lees meer… .

Quickscan: status Informatiebeveiliging en Privacy maatregelen

Wij voeren een analyse voor u uit door aan de hand van een vragenlijst in gesprek te gaan met de daarvoor aangewezen persoon. Onze bevindingen krijgt u van ons in een helder rapport dat inzicht geeft in de stand van zaken en waar u nog risico loopt.

Beleid maken

Inzicht is de basis voor beleid en plannen. Wij kunnen u helpen om vast te leggen op welke manier informatie verwerkt moet worden zodat het veilig is. We stellen met u beleid op dat bij uw organisatie past én waarmee u voldoet aan de eisen die aan u gesteld worden.

De plannen maken duidelijk wat de prioriteit is van de maatregelen die nodig zijn en wie verantwoordelijk is voor welk deel van het plan. Er wordt ook gekeken naar de impact op uw organisatie. Wij zetten ons in om deze impact zo laag mogelijk te houden zodat het doorvoeren van maatregelen voor u en uw medewerkers zo makkelijk mogelijk verloopt.

Uw plannen realiseren

Het uitvoeren van het beleid informatiebeveiliging vraagt om veel kennis van ict. maar ook hoe mensen omgaan met die informatie. Wij ondersteunen u bij het doorvoeren van veranderingen die nodig zijn om de u informatie veilig te verwerken. Dit kan betekenen dat we samen met u keuzes maken voor een systeem dat u in staat stelt om informatie veilig te verwerken, te versturen en op te slaan, en voeren wanneer nodig onderhandelingen met leveranciers.
Het kan zijn dat we met u regels doorvoeren over welke mensen met welke informatie mogen werken. We organiseren workshops die uw medewerkers bewust maakt van de manier waarop ze met vertrouwelijke informatie omgaan en wat de consequenties zijn als dat niet gebeurt.
De Harteveld Groep helpt en leert u om keuzes te maken en uw informatiebeveiliging goed te organiseren.

Evalueren, certificeren en audit

Zodra uw informatiebeveiliging goed georganiseerd is evalueren we of het in de praktijk ook zo werkt als we met u voor ogen hadden. Hierna kunnen de laatste details scherp gesteld worden en begeleiden we u in het traject tot certificering die past bij uw organisatie.
Na de certificering regelen we voor u de jaarlijkse audit zodat u uw certificering kunt verlengen.

Een greep uit onze klanten die wij beveilig(d)en

Utrecht
DGZ

Diakonessenhuis-Utrecht-Zeist-Doorn