Harteveld Groep

Hart voor Onderwijs, Overheid, Zorg en Zakelijke Dienstverlening

De AVG komt eraan: vergeet uw berichtenapps niet!

De Europese privacyverordening verwacht van bedrijven dat ze zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van betrokkenen zoals medewerkers en klanten. In de praktijk blijkt er vaak onvoldoende aandacht te zijn voor risico’s van het gebruik van berichtenapps zoals WhatsApp en Telegram die voor veel zakelijke communicatie worden gebruikt. Openbare, veelal gratis berichtenapps worden zowel privé...

Ransomwarebesmetting kan een datalek zijn!

Ransomware is kwaadaardige software die bestanden versleutelt wanneer een computer met deze software besmet raakt. Om gegevens op geïnfecteerde computers toegankelijk te maken moet er vaak een bedrag in Bitcoins worden overgemaakt. Het traceren van deze betalingen naar een ontvanger is lastig omdat bitcoinrekeningen niet gekoppeld worden aan persoonsgegevens, ideaal voor criminelen! De ransomware...

AVG: Veel organisaties zijn onvoldoende voorbereid

Veel organisaties zijn nog onvoldoende voorbereid op de nieuwe privacywetgeving die volgend jaar van kracht wordt. Voor veel organisaties betekent de nieuwe wetgeving het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris geeft advies, houdt toezicht op de noodzakelijke privacy-eisen en is het contactpunt tussen uw organisatie en de Autoriteit Persoonsgegevens. Scholen, zorginstellingen en...

Verordening gegevensbescherming kan bedrijven miljoenen aan boetes kosten

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt steeds dichterbij. Bedrijven doen er daarmee goed aan de impact van deze wet voor de eigen organisatie in kaart te brengen. De verordening stelt strenge eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens. Diefstal van persoonsgegevens moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens tenzij deze ge-encrypt zijn. Ook een...

Benchmark Informatiebeveiliging en Privacy bij MBO instellingen

In december 2016 zijn de resultaten van de benchmark Informatiebeveiliging en privacy in de mbo sector 2016 gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst in Utrecht.   Uitkomsten informatiebeveiliging bemoedigend Maar liefst 30 mbo instellingen hebben hun medewerking verleend aan de benchmark. Een samenvatting van de resultaten, de gemiddelde scores van alle mbo instellingen van alle statements (onderzochte...

Volgende stap gezet in bescherming privacy leerlingen

Pseudoniemen Pseudoniemen zijn versleutelde, persoonsgebonden nummers van leerlingen. Dankzij deze pseudoniemen kunnen scholen het broodnodige inzicht houden in de vorderingen van hun leerlingen die werken met digitale leermiddelen, terwijl ze geen of slechts beperkte gegevens hoeven uit te wisselen met uitgeverijen en leveranciers. Beschermen privacy steeds belangrijker Het wetsvoorstel, dat door de PO-Raad en...

Gemeentes moeten datalekken serieuzer nemen

Slechts 50% van alle datalekken bij gemeentes worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat blijkt uit een onderzoek van Reporter radio. Meer dan een kwart miljoen slachtoffers Bij deze datalekken wordt bijna altijd de naam en adresgegevens gelekt en in veel gevallen ook het Burger Service Nummer (BSN). Deze gegevens zijn genoeg voor criminelen...

HR professionals let op: Ransomware!

Druk op zoek naar nieuwe medewerkers, krijg je in de mail een interessante kandidaat. Hij kent jou naam en reageert op een functie die jullie open hebben staan. Je klik de motivatiebrief open en dat ziet er allemaal heel interessant en betrouwbaar uit. Ook zit er een Excel bestand bij. Je klikt het open...

Welke gegevens mogen scholen bijhouden van hun leerlingen?

De basisschool of middelbare school mag verschillende gegevens over een leerling bewaren in het zogeheten leerlingdossier. Dit dossier bestaat uit administratieve gegevens en informatie die nodig is voor het onderwijs aan en de begeleiding van de leerling. Het leerlingdossier kan de volgende gegevens over een leerling bevatten: gegevens over in- en uitschrijving; gegevens over...