Ransomwarebesmetting kan een datalek zijn!

Ransomware is kwaadaardige software die bestanden versleutelt wanneer een computer met deze software besmet raakt. Om gegevens op geïnfecteerde computers toegankelijk te maken moet er vaak een bedrag in Bitcoins worden overgemaakt. Het traceren van deze betalingen naar een ontvanger is lastig omdat bitcoinrekeningen niet gekoppeld worden aan persoonsgegevens, ideaal voor criminelen! De ransomware “WannaCry” zorgde onlangs voor wereldwijde chaos nadat het ruim 230.000 computers in 150 landen heeft versleuteld. Voor mensen en bedrijven die geen voorzorgsmaatregelen getroffen hebben lijkt betalen soms de enige optie. Naast financiële schade heeft ransomware echter ook andere gevolgen.

Als ransomware bestanden heeft versleuteld die persoonsgegevens bevatten is dit volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een datalek. Als de kans bestaat dat het datalek tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens kan leiden moet het gemeld worden bij de AP. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer in het getroffen systeem en daaraan gekoppelde bestanden BSN nummers zijn opgeslagen.

Bescherming tegen ransomware begint met een aantal simpele stappen zoals het actueel houden van de software op computers en servers. Dit geld ook voor anti-virus software. Naast anti-virus software van een gerenommeerde ontwikkelaar is het van belang bestanden op te slaan in een back-up. Een actuele back-up beschermt u niet tegen ransomware maar zorgt er wel voor dat u niet hoeft te betalen als het u overkomt. De harde schijf formatteren en de back-up terug zetten maakt het minder aantrekkelijk voor criminelen om veel tijd te investeren in het maken van deze kwaadaardige software. Maak daarom regelmatig een back-up en controleer de werking periodiek zodat ook u niet hoeft te betalen als uw gegevens gegijzeld worden.