AVG: Veel organisaties zijn onvoldoende voorbereid

Veel organisaties zijn nog onvoldoende voorbereid op de nieuwe privacywetgeving die volgend jaar van kracht wordt. Voor veel organisaties betekent de nieuwe wetgeving het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris geeft advies, houdt toezicht op de noodzakelijke privacy-eisen en is het contactpunt tussen uw organisatie en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scholen, zorginstellingen en gemeenten zijn verplicht om de FG rol te beleggen. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft organisaties ook de mogelijkheid deze functie extern te laten invullen.

De vakinhoudelijke en professionele eisen die er aan een FG worden gesteld betekenen dat organisaties moeten investeren in opleiding en training om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Kiezen voor een externe FG heeft als voordeel dat u een echte onafhankelijke toezichthouder hebt, maar ook dat u niet alle kennis binnen uw eigen organisatie behoeft te hebben. Dit kan ook nog eens een kosten effectieve oplossing zijn.