Ransomwarebesmetting kan een datalek zijn!

Ransomware is kwaadaardige software die bestanden versleutelt wanneer een computer met deze software besmet raakt. Om gegevens op geïnfecteerde computers toegankelijk te maken moet er vaak een bedrag in Bitcoins worden overgemaakt. Het traceren van deze betalingen naar een ontvanger is lastig omdat bitcoinrekeningen niet gekoppeld worden aan persoonsgegevens, ideaal voor criminelen! De ransomware...

AVG: Veel organisaties zijn onvoldoende voorbereid

Veel organisaties zijn nog onvoldoende voorbereid op de nieuwe privacywetgeving die volgend jaar van kracht wordt. Voor veel organisaties betekent de nieuwe wetgeving het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris geeft advies, houdt toezicht op de noodzakelijke privacy-eisen en is het contactpunt tussen uw organisatie en de Autoriteit Persoonsgegevens. Scholen, zorginstellingen en...

Verordening gegevensbescherming kan bedrijven miljoenen aan boetes kosten

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt steeds dichterbij. Bedrijven doen er daarmee goed aan de impact van deze wet voor de eigen organisatie in kaart te brengen. De verordening stelt strenge eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens. Diefstal van persoonsgegevens moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens tenzij deze ge-encrypt zijn. Ook een...