Volgende stap gezet in bescherming privacy leerlingen

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel die regelt dat scholen geen gegevens van leerlingen meer hoeven uit te wisselen met uitgeverijen als ze digitale leermiddelen gebruiken. In plaats daarvan komt er voor iedere leerling een pseudoniem. Daarmee kunnen scholen nog beter de privacy van hun leerlingen beschermen.

Pseudoniemen

Pseudoniemen zijn versleutelde, persoonsgebonden nummers van leerlingen. Dankzij deze pseudoniemen kunnen scholen het broodnodige inzicht houden in de vorderingen van hun leerlingen die werken met digitale leermiddelen, terwijl ze geen of slechts beperkte gegevens hoeven uit te wisselen met uitgeverijen en leveranciers.

Beschermen privacy steeds belangrijker

Het wetsvoorstel, dat door de PO-Raad en ook educatieve uitgevers en distributeurs wordt ondersteund, is een volgende stap in het borgen van de privacy van leerlingen. Het beschermen van deze privacy wordt steeds belangrijker nu scholen met steeds meer digitale systemen en leermiddelen werken. Dat maakt het tegelijkertijd ook steeds complexer om dit goed te regelen. Hoewel de meeste scholen hier ook zorgvuldig mee omgaan is iedere leerling waarbij dit niet goed gaat, er een te veel.

Bron: PO-Raad