Welke gegevens mogen scholen bijhouden van hun leerlingen?

De basisschool of middelbare school mag verschillende gegevens over een leerling bewaren in het zogeheten leerlingdossier. Dit dossier bestaat uit administratieve gegevens en informatie die nodig is voor het onderwijs aan en de begeleiding van de leerling.

Het leerlingdossier kan de volgende gegevens over een leerling bevatten:

  • gegevens over in- en uitschrijving;
  • gegevens over afwezigheid;
  • adresgegevens;
  • gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt;
  • het onderwijskundig rapport;
  • gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen;
  • gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling;
  • verslagen van gesprekken met de ouders;
  • de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens