Autoriteit Persoonsgegevens: ‘126 datalekken gemeld door onderwijs’

Onderwijsinstellingen hebben sinds 1 januari dit jaar 126 keer een datalek gemeld. Dat verklaarde Alex Commandeur, hoofd Toezicht Publieke sector van de Autoriteit Persoonsgegevens, op 7 oktober jl.